Lenovo SLIM 7 PROX 82V20006US • AMD Ryzen 7 6800HS
Lenovo SLIM 7 PROX • AMD Ryzen 7 6800HS • 16GB RAM • 1TB SSD • 14.5″ 3K TOUCHSCREEN • NVIDIA RTX 3050 4G

Description

Lenovo SLIM 7 PROX 14ARH7 82V20006US • AMD Ryzen 7 6800HS-CE 3.2GHz • 16GB RAM • 1TB SSD • 14.5″ 3K (2880×1620) TOUCHSCREEN • NVIDIA RTX 3050 4GB